Algemene voorwaarden

Huisregels

 • Honden zijn uitsluitend aangelijnd toegestaan in het park.
 • U kunt uitsluitend parkeren op de parkeerplaats van het landgoed tegenover de entree.
 • Het privéterrein van de bewoners en het terrein van de buren mag niet betreden worden.
 • Het is verboden om takken, bloemen of kegels te plukken.
 • In het arboretum mag niet in bomen geklommen worden.
 • Het is niet toegestaan te zwemmen in de vijvers, met uitzondering van de bootjesvijver. Zwemmen is echter op eigen risico. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.
 • U wordt verzocht afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte dranken te nuttigen.
 • Landgoed Tenaxx is niet aansprakelijk voor ongevallen, letsel, verlies of diefstal.
 • Overtreding van de regels zoals die op deze website zijn beschreven, kan leiden tot verwijdering van het park, zonder restitutie.

Regels Dinohunt

 • Deelname is op eigen risico. Tenaxx VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of verwondingen.

Regels Survivalrun

 • Deelnemers maken voor eigen risico gebruik van de survivalrun. Zij dienen een zwemdiploma te hebben.
 • Kinderen moeten worden begeleid door een volwassene. Begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kinderen.
 • Landgoed Tenaxx, noch zijn medewerkers, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade en/of letsel.
 • Opzettelijk hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan.
 • Schoenen die schade en/of letsel kunnen toebrengen aan deelnemers en/of materiaal zijn niet toegestaan tijdens de run (bijvoorbeeld schoenen met spikes of noppen).
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte dranken te nuttigen.
 • U wordt verzocht afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Overtreding van de regels kan uitsluiting tot gevolg hebben.

Ten strengste verboden is:

 • Met meer dan 2 personen de toestellen betreden.
 • De landbouwgrond van de buren betreden.

Website

Dinopark Landgoed Tenaxx besteedt veel tijd en aandacht aan het actueel houden van deze website.
Desondanks kan het gebeuren dat er informatie gegeven wordt die intussen niet meer van toepassing is. Wij doen er alles aan om dat te voorkomen.

Voor eventuele verouderde of foutieve vermeldingen op deze website kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
Dinopark Landgoed Tenaxx is niet verantwoordelijk voor de informatie over ons park op andere websites.
Dit geldt ook voor verouderde vermeldingen van prijzen en openingstijden.