Dinosaurus museum

Museum Het Dinosaurium is helemaal gericht op kinderen. Spelenderwijs en op een interactieve, eigentijdse manier worden bezoekers geïnformeerd over sauriërs die leefden in het gebied dat nu Nederland is. Daarnaast staat de co-evolutie tussen planten en bomen enerzijds en vlees- en plantenetende sauriërs anderzijds centraal. Er zijn o.a. dinomodellen en -skeletten en fossielen te zien, waaronder een collectie van sauriërs uit Nederland: de Mosasaurus, Betasuchus, Orthomerus en sauriërs die gevonden zijn in Winterswijk. Ook zijn er dinomodellen uit het voormalig Dierenpark Emmen te zien.

Met een druk op de knop kun je korte educatieve filmpjes starten met leuke weetjes over de dino’s die je er kunt zien. Je vindt er modellen uit het voormalige Noorderdierenpark in Emmen, diverse skeletten van dino’s die ooit in Nederland leefden, fossielen uit Winterswijk, een funfloor waarmee je o.a. dinomemory kan spelen, een funwall waar je dinoskeletten kunt opgraven, bewegende 3D dino-holografen, dinoschedels en meer. Je kunt zelf haaientanden of edelstenen opgraven en deze onder de microscopen bekijken of geodes kraken.

Op de wanden zie je spectaculaire grote bewegende projecties van sauriërs in waterlandschappen uit het tijdperk van het Jura en het Krijt.

Met deze superleuke interactieve educatieve ‘fun-floor’ kun je verschillende soorten dinosaurussen identificeren, memory spelen en allerlei andere spellen doen!

Tenaxx indoor

In Landgoed Tenaxx is er ook bij minder goed weer binnen van alles te doen!

In het museum kun je

  • dinofilmpjes kijken
  • allerlei educatieve en interactieve spellen spelen  op de ‘Funfloor’ en de ‘Funwall’
  • haaientanden en edelstenen zoeken en onder de microscoop bekijken
  • indoor boogschieten
  • holografen laten draaien
  • meedoen met workshops onder begeleiding van de ranger, o.a. dinokaarsen of fossielen maken en geoden kraken

De bouw van het museum is mede mogelijk gemaakt door CIAN-subsidie van de provincie Groningen en door LEADER-subsidie. De interactieve educatieve inrichting van het museum is mede mogelijk gemaakt door subsidie van LEADER Oost-Groningen.

 


De collectie van het museum wordt beheerd door de Stichting Collecties familie Oudemans-van Straaten. Deze stichting heeft als doel het behouden, beheren en presenteren van de collecties van de familie Oudemans-van Straaten en alles wat daarmee verband houdt of bevorderlijk voor kan zijn. Deze stichting heeft niet tot doel winst te maken; eventuele winst komt ten goede aan de doelstelling van de stichting.

Stichtingsleden (onbezoldigd):

de heer R.H.A. Govaerts
mevrouw M.-L. B. John
mevrouw M.H. Llompart Y van Delden
de heer J. Loots
mevrouw G.A.H. Rumahloine-Schoenmaker (penningmeester)
de heer G.J.M. Takkenkamp

Vestigingsgegevens:
Stichting Collecties familie Oudemans-van Straaten
Kerklaan 55 9679 AD Scheemda

Overige gegevens:
e-mailadres: collectiesoudemansvanstraaten@gmail.com
KvK-nummer: 77937791
RSIN: 861205807
website: http://www.collectiesoudemansvanstraaten.nl/

Meerjarenbeleidsplan:
De Stichting stelt een deel van de collecties – waaronder de collectie replica’s, afgietsels, modellen en fossielen van (delen van) diverse (dino)sauriërs – tentoon in Museum Het Dinosaurium. Het doel is om de collecties in stand te houden en voor het publiek toegankelijk te maken. Het plan is om de collecties in de toekomst uit te breiden en op het gebied van presentatie en educatie samen te werken met andere organisaties. Tot de collectie behoort ook de cementrustieke gevel van ‘het Boomschorshuisje’. De Stichting is voornemens om deze gevel in 2023 te laten restaureren, een nieuwe functie geven en toegankelijk te maken voor het publiek.

Afwezigheid winstoogmerk:
1. De stichting heeft geen winstoogmerk.
2. De stichting doet geen uitkeringen aan haar bestuurders.
3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed.

Bestemming liquidatiesaldo:
Na een eventueel faillissement of opheffing van de stichting zal een eventueel batig saldo aan een soortgelijke culturele organisatie met een ANBI status worden uitgekeerd.

Beheer:
Conform de voorwaarden voor de ANBI-status voert de stichting een administratie. Uit deze administratie zal blijken welke bedragen zijn ontvangen en uitgegeven aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting, alsmede aan het beheer van de stichting.

Jaarverslag en financiële verantwoording 2022