Museum

Op dit moment wordt er gebouwd aan een museum. In dit interactieve familiemuseum zullen bezoekers geïnformeerd worden over de co-evolutie tussen planten en bomen enerzijds en vlees- en plantenetende sauriërs anderzijds. Er zullen o.a. dinomodellen en -skeletten en fossielen te zien zijn, waaronder een collectie van sauriërs uit Nederland.
Verwachte opening: 2021.

   

 

De collectie replica’s en skeletten van dinosaurussen waarvan een aantal afkomstig is van het voormalig Dierenpark Emmen, is vanwege de bouw van het museum tijdelijk slechts gedeeltelijk te zien.

De bouw van het museum wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Groningen en door LEADER-subsidie.

 


De collectie van het museum wordt beheerd door de Stichting Collecties familie Oudemans-van Straaten. Deze stichting heeft als doel het behouden, beheren en presenteren van de collecties van de familie Oudemans-van Straaten en alles wat daarmee verband houdt of bevorderlijk voor kan zijn. Deze stichting heeft niet tot doel winst te maken; eventuele winst komt ten goede aan de doelstelling van de stichting.

Stichtingleden (onbezoldigd):
Voorzitter: de heer Th.C.W. Oudemans
Secretaris: mevrouw H.M. Oudemans-van Straaten
Penningmeester: mevrouw G.A.H. Schoenmaker
Algemeen bestuurslid: mevrouw M.-L. B. John

Vestigingsgegevens:
Stichting Collecties familie Oudemans-van Straaten
Borgesiusweg 1
9698 XS  WEDDE

Overige gegevens:
e-mailadres: collectiesoudemansvanstraaten@gmail.com
KvK-nummer: 77937791
RSIN: 861205807
website: http://www.collectiesoudemansvanstraaten.nl/

Meerjarenbeleidsplan:
De Stichting brengt een deel van de collecties – waaronder de collectie replica’s, afgietsels, modellen en fossielen van (delen van) diverse (dino)sauriërs – onder in Museum Tenaxx. Dit museum is momenteel (2020) in aanbouw. Naar verwachting is het in 2021 gereed en zal het dan voor publiek worden opengesteld. Een klein deel van de collectie is momenteel zichtbaar voor bezoekers van Dinopark Landgoed Tenaxx. Daarnaast zet de Stichting zich in voor het verkrijgen van de officiële museumregistratie voor Museum Tenaxx waar een deel van de collectie zal worden tentoongesteld. Het doel is om de collecties in stand te kunnen houden en voor het publiek toegankelijk te kunnen maken.

Afwezigheid winstoogmerk:
1. De stichting heeft geen winstoogmerk.
2. De stichting doet geen uitkeringen aan haar bestuurders.
3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed.

Bestemming liquidatiesaldo:
Na een eventueel faillissement of opheffing van de stichting zal een eventueel batig saldo aan een soortgelijke culturele organisatie met een ANBI status worden uitgekeerd.

Beheer:
Conform de voorwaarden voor de ANBI-status voert de stichting een administratie. Uit deze administratie zal blijken welke bedragen zijn ontvangen en uitgegeven aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting, alsmede aan het beheer van de stichting.