Museum

Op dit moment wordt er gebouwd aan een museum. In dit interactieve familiemuseum zullen bezoekers geïnformeerd worden over de co-evolutie tussen planten en bomen enerzijds en vlees- en plantenetende sauriërs anderzijds. Er zullen o.a. dinomodellen en -skeletten en fossielen te zien zijn, waaronder een collectie van sauriërs uit Nederland.
Verwachte opening: 2021.

   

 

De collectie replica’s en skeletten van dinosaurussen waarvan een aantal afkomstig is van het voormalig Dierenpark Emmen, is vanwege de bouw van het museum tijdelijk slechts gedeeltelijk te zien.

De bouw van het museum wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Groningen en door LEADER-subsidie.

 


De collectie van het museum wordt beheerd door de Stichting Collecties familie Oudemans-van Straaten. Deze stichting heeft als doel het behouden, beheren en presenteren van de collecties van de familie Oudemans-van Straaten en alles wat daarmee verband houdt of bevorderlijk voor kan zijn. Deze stichting heeft niet tot doel winst te maken; eventuele winst komt ten goede aan de doelstelling van de stichting.

Voorzitter: de heer Th.C.W. Oudemans
Secretaris: mevrouw H.M. Oudemans-van Straaten
Penningmeester: mevrouw G.A.H. Schoenmaker
Algemeen bestuurslid: mevrouw M.-L. B. John

Vestigingsgegevens:
Stichting Collecties familie Oudemans-van Straaten
Borgesiusweg 1
9698 XS  WEDDE
KvK-nummer: 77937791
RSIN: 861205807